Strany

Vzbouřenci

Potomci Růže –

Wulfric z Růže vždy hájil zájmy Trnové dynastie. Pozemky jeho rodu jsou již však značně okleštěny a sám ví, že nyní půjde o všechno. Po boku má svého věrného přítele Erharta z Koruny. Erhart si díky svému věku stále pamatuje staré pořádky, a nepřestává doufat, že na Trnovém trůnu usedne právoplatný dědic Trnového rodu. Zároveň si uvědomuje nebezpečí, které lidu hrozí pokud Mesiáš setne Smrt. To se nesmí stát! Kult Matky má v království pořád nějakou podporu, a ti nejfanatičtější rytíři i sedláci se formují právě kolem jeho osoby.
Kostýmová inspirace: Inspiraci hledejte především v ranném středověku. Těžkooděnci nezřídka nosívají kroužkové a lamelové zbroje. Barvy používejte přírodní, vyhněte se modré a červené, rozhodně pak černé!. V řadách Růže se mohou objevit i vyznavači kultu Matky. Halí se do bílých barev, kostýmem by mohli připomínat templáře (jejich červeným křížům se ale pokud možno vyhněte)

Nelidé –

Po letech persekucí, ostrakizace a lynčování toho už mají dost. Elfové, trpaslíci, skřeti a ostatní nelidské rasy táhnou do války společně s Drahovítem. Slíbil jim rovnoprávnost, po které touží. Ale to může sotva vynahradit roky útlaku a tak je tažení nelidí od počátku provázeno rabováním a zabíjením. Nelidi vede do boje elfí náčelník Bílý Vlk, hrdina předešlé bitvy o Hvozd, který sjednotil všechny kmeny v boji proti Vyvoleným. Skřeti si zvolili vlastního náčelníka Kcha´na. Oba velitelé však spolupracují, protože vědí, že jen tak mohou zvítězit. Všichni věří, že v nadcházející bitvě zvítězí. Protože, jestli tomu tak nebude, bude pro ně v novém světě místo?
Kostýmová inspirace – Nelidé. Elfové v lehkých zbrojích, trpaslíci v těžkých zbrojích a skřetí s tím, co zbastlili na kolenou nebo ukradli. Elfové jsou v Trnovém království trochu divočejší, než v jiných světech, je úplně v pořádku hledat inspiraci např. u indiánů. Trpaslíci jsou proslulí používáním střelného prachu, často v rukou třímají pušky. Skřeti mají mnoho klanů důležité je zachovat element chaosu.
Kromě toho se tu mohou vyskytovat i jiné rasy, hobiti, kudúci.. Cokoli co vás napadne, pokud máte zajímavý nápad na netradiční kostým, ozvěte se nám.

Královská vojska 

Vyvolení –

Byl Pán, Matka a Smrt. Matka život dávala, Pán jím provázel a Smrt život brala. Ale tomu je již konec. Mesiáš, syn Matky a Pána povstal, a již brzy plamenným mečem zabije Smrt. Pak nastane zánik, a všichni budou věčně žít v novém království.
Vyvolení vládnou již dlouhé roky. Zatímco jejich představení tvoří elitu království, i ti nejchudší sedláci ostří sekery a hotoví se do boje. Do bojů vede Vyvolené nejvyšší Prorok. Velmi starý a moudrý muž, který stejně jako v dobách míru pozvedá mysl všech obyvatel království, v časech války vede ozbrojence do boje. Jeho zástupcem je Vrchní Vrána. Vrány jsou elitní gardou Vyvolených, ti nejlepší z nejlepších. Oba tito muži společně s Mesiášem táhnou s celou armádou. Nic není důležitější, než utrhnou růži poslední trn, aby už nic nebránilo nastolení zániku.
Kostýmová inspirace: Černá barva je hlavní dominantou vyvolených, měla by pokrývat ideálně 100% v nejhorším aspoň 50% kostýmu. V barvách Vyvolených bojují jak sedláci tak rytíři, není potřeba se omezovat. Vhodné jsou i doplňky v podobě náboženských textů apod.

Královská hotovost –

Kdysi to bývali mocní páni, z Bouře, z Hvězdy nebo z Vlkodav. Nyní, ač si svá panství mohli ponechat všichni slouží Vyvoleným. Ne, že by se ale měli špatně. Navíc s tím, jak armády vzbouřenců postupují přibývá vypálených vesnic a knížata se o svá panství strachují. Pod vedením dvou nejvýznamnějších vojevůdců, Theodorica II. z Bouře a Kristýny z Hvězdy jsou připraveni ukázat, že svoji zemi nedají lacino. I když se jejich vojsko skládá ze spousty malých rodů, ve vedení spory nepanují. Všichni vědí, že v sázce je příliš mnoho. A mnoho majetných šlechticů si skutečně velmi přeje, aby nastal Zánik a oni mohli se svým bohatstvím žít navěky.
Kostýmová inspirace: Pro hotovost volte barvy světlejší, ideální je Modrá (barva Hvězdy) a Červená (Bouře), mohou se však objevovat i jiné. Konkrétní inspiraci pak hledejte především v pozdním středověku, okrajově se mohou vyskytovat i Landsknechti.

Černá barva se může na kostýmech objevit, neměla by však převažovat a každý královský musí být na první pohled rozpoznatelný od Vyvolených.