Pravidla

HLAVNÍ PRINCIPY

Hlavním cílem je hru si užít společně s ostatními. Vyhýbejte se proto konfliktním a hlavně nebezpečným situacím. Styl boje uzpůsobujte svému protivníkovi, vyhýbejte se kontaktnímu boji v hromadném střetu a bez předchozí dohody obou zúčastněných. Ne zakázaným zásahovým plochám (hlava, krk, rozkrok)!

Neohýbejte pravidla a nesnažte se vyhrát za každou cenu, buďte shovívaví ke svým protivníkům a konflikty řešte raději s vůdci svých stran či s věžovými orgy.

KOSTÝM

Hry se můžou účastnit pouze hráči v kostýmech. Kostým nesmí obsahovat výrazné moderní prvky, palestiny, svítivé barvy. Hráči bez kostýmu či s kostýmem, který bude uznán jako velmi rušivý, nebudou do hry vpuštěni. Toto pravidlo bude striktně dodržováno.

Doma prosím nechte všechny ošklivé karimatkové, jekorové a jinak improvizované zbroje. Takové zbroje si propůjčíme na dobu trvání hry a budeme v nich fotit pohoršující fotky. Popisy kostýmů jednotlivých frakcí naleznete v informacích dané strany. Inspiraci můžete hledat i v inspiromatech na stránkách, v případě nejistot ohledně svého kostýmu se na nás neváhejte obrátit.

ŽIVOTY

Každý hráč má určitý počet životů, který se až na závěrečnou bitvu nemění. Životy se pohybují v rozmezí 2-5 a jsou přiděleny příslušným organizátorem každému účastníkovi na povinném schvalování ráno před hrou. Indikátorem přiděleného počtu životů bude funkčnost a vzhled vašeho kostýmu – zbroj bude sice zohledněna, vysoký počet životů vám však sama o sobě nezaručí.

Nejdřív kostým, potom zbroj!

ZÁSAHOVÉ PLOCHY A ZÁSAHY

Zásahovou plochou je celé tělo (včetně kostýmu a doplňků, tedy jinak taštiček, žebradel, štítů na zádech apod.), a to sice kromě rozkroku, krku a hlavy. Na tyto zakázané plochy nesmí být vedeny skutečné ani předstírané útoky.

Útoky musí být vedeny s nápřahem a být před dopadem měkčené. Sílu úderu přizpůsobujte svému protivníkovi – do křehkých dívek se nebuší, borec s prošívkou a zbrojí ustojí pravděpodobně o něco víc.

Zakázány jsou techniky jako „vlnitý plech“, „honění kopí“, „náběh břuchem“ a „náběh štítem“. U posledního platí, že může být použit po vzájemné dohodě v individuálních soubojích, nikdy však v hromadném boji!

SMRT A OŽIVENÍ

Každý hráč musí na požádání ohlásit svému soupeři počet životů, které mu ještě zbývá. Nemusí tak ovšem činit po každém zásahu, stačí, když dá kývnutím hlavy najevo, že zásah uznává.

Klesne-li počet vašich životů na nulu, umíráte a odcházíte se oživit dle pravidel právě probíhajícího questu (o způsobu oživení v daném úkolu vás budou předem informovat věžový org a velitel).

Není-li během daného questu možno se oživovat, případně dočerpala-li vaše strana všechna oživení, padáte/usedáte po smrti na zem (nejlépe stranou nejlítějších bojů) a zůstáváte ležet, dokud vítězná strana neodtáhne z bojiště. Vyjímku z toho pravidla tvoří střelci, kteří po smrti mohou hledat ztracenou munici.

ZBRANĚ

Bojovat lze pouze s měkčenými, organizátory schválenými a označenými zbraněmi. Při schvalování zbraní bude posuzována především bezpečnost zbraně, ale i její estetické kvality. Obří ošklivá bacátka pověste raději nad krb!

Všechny zbraně ubírají jeden život, a to až na dvě výjimky.Šípy a šipky berou životy dva, pušky ubírají životy tři. Je přísně zakázáno ničit cizí šípy, šipky a jinou munici, mezi což se počítá i jejich používání bez souhlasu majitele. Tedy jinak – žádný střelec nesmí střílet cizí municí, i kdyby mu jeho vlastní došla.

Nastane-li situace, kdy se pod nohami bojujících objeví větší množství munice a hrozí její pošlapání, je na místě boj přerušit a munici odklidit. Prosíme střelce, aby byli féroví ke svým soupeřům a nestříleli takto odklizenou municí, i kdyby byla jejich vlastní. Vaši soupeři tuto možnost posbírat neherně vlastní střelivo mít nemuseli.

Všechny zbraně mají své podmínky, které musí vedle bezpečnostních požadavků splňovat. A sice tyto podmínky jsou:

TYP ZBRANĚ:

  • Jednoruční zbraně do 100 cm
  • Jedenapůlruční zbraně do 120cm
  • Obouruční zbraně do 140cm
  • Štíty do maximální naměřitelná délky do 80cm, pěstní štítky volně, do 60cm s funkční ochranou hlavy (batvatem), do 80cm s železnou přilbou
  • Kopí do 220cm
  • Luky a kuše do nátahu 15lb
  • Šípy a šipky musí mít jekorovo-petkový či korkový základ, letky, zářezy, průměr hlavice musí být větší než očnice
  • Pušky pouze tzv. Loktarovky