Úvod

„Za Trpasličími průsmyky, mezi horami a mořem leží bohatá, ale divoká země. Hluboké lesy, pusté pláně a nezkrocené řeky. Země plná kouzel, divochů a temných, nelidských bytostí. Země mnoha příslibů, ale i mnoha nebezpečenství. Lidé z měst na druhé straně hor ji nikdy příliš neznali a nikdy je příliš nezajímala, byla příliš chudá a příliš nepřátelská. To se ale nyní změnilo.

Hvozdem jdou zvěsti. Zvěsti o mužích ze železa, kteří se vynořili zpoza hor a začali kácet stromy a kutat skály. Vrchovina se ježí jejich praporci a druidi z Nanth-gwainu byli vyhnáni ze svých posvátných hájů. Trpaslíci, kteří vždy v nížinách prodávali dobrý kov, nyní přivádějí skrze své horské cesty další a další cizince lačné půdy

Náčelníci kmenů již svolávají své muže. Skřeti z bažin uzavřeli příměří s elfy, gnómové a dryády se chystají po staletích do boje. Nikdo z nich se nechce VZDÁT SVÉHO DOMOVA. NE BEZ PROLITÉ KRVE.

DVA sourozenci, bratr a sestra. oba odhodlaní darovat svému lidu novou zemi, daleko od válek a bídy starého světa. oba dost cílevědomí a tvrdohlaví, aby dokázali překonat hory a vstoupit do divočiny. oba nesoucí jméno rodu trnů. ale panovníkem nové země může být jen jeden…“

Letos se v příběhu vrátíme na samotný začátek Trnového království, stovky let před události všech předchozích ročníků. Na místě budoucího království leží divoká krajina obývaná různorodými nelidskými národy a několika kmeny barbarů. Ze vzdálených zemí za horami nyní dorazilY zástupy lidí vedené rodem Trnů. Zvítězí nájezdníci a vybudují říši, jenž vydrží staletí? Nebo se místním podaří udržet svůj domov?