Úvod

Po příchodu knížete Viléma a kněžny Mathildy už nikdy nic nebude jako dříve. Válka zpustošila lesy, zjizvila louky. Nelidé i místní kmeny opouštějí svoje domovy, v patách mají nepřátelskou armádu.

Je ale vše ztraceno? Proslýchá se, že mezi knížata z rodu Trnů byl vražen klín. Že trpaslíci vraždí kvůli zlatu až příliš, a vojáci knížete Viléma se paktují s místními náčelníky.
Všichni čekají, kdy proti sobě vytasí zbraně. A to bude příležitost!


jarní půlročník bitvy Trnové království příběhově naváže na předchozí, kdy do starého údolí vstoupily invazní vojska knížat z rodu trnů a jejich spojenci. nyní se však sourozenci obrátili proti sobě a tak údolím znovu budou znít válečné bubny.

12. EPIZODA ZE SVĚTA TRNŮ SE ODEHRAJE 28. BŘEZNA NA TRADIČNÍM MÍSTĚ V XAVEROVSKÉM HÁJI V PRAZE.